Thuis in West is een levendig buurthuis in Rotterdam-Middelland.

Aan de Claes de Vrieselaan 69b bieden we een ontmoetingsplek voor jong en oud. Een veilige speelomgeving voor kinderen, een plek waar je geholpen wordt bij je huiswerk, een huiskamer waar je buurtgenoten treft. Iedereen mag Thuiskomen. Gaandeweg gaat hier een gemeenschap ontstaan van mensen uit Middelland, die samen meer uit het leven willen halen en samen meer voor de wijk willen betekenen.

Informatie Lev Jam

Zo’n 130 mensen toonden belangstelling tijdens onze informatieavonden over de Lev Jam Community. Dank voor alle hartverwarmende reacties! Informatie is op te vragen via info@thuisinwest.nl

Info-avonden

Op 6 oktober wordt de eerste informatieavond gehouden over de Lev Jam community. De avond begint om 19:45. Adres: Robert Fruinstraat 26. Op 12 oktober is de tweede avond; deze begint om 19:30. Adres: Coloniastraat 25.