Thuis in West is een levendig buurthuis in Rotterdam-Middelland.

Aan de Claes de Vrieselaan 69b bieden we een ontmoetingsplek voor jong en oud. Een veilige speelomgeving voor kinderen, een plek waar je geholpen wordt bij je huiswerk, een huiskamer waar je buurtgenoten treft. Iedereen mag Thuiskomen. Gaandeweg gaat hier een gemeenschap ontstaan van mensen uit Middelland, die samen meer uit het leven willen halen en samen meer voor de wijk willen betekenen.

Vacature

In het team van Thuis in West / Hart voor West komt ruimte voor een missionair-diaconaal werker (0,5 fte). Geïnteresseerd? Vraag de uitgebreide advertentietekst en profielschets aan bij teamleider Cees van Breugel via info@thuisinwest.nl

Feest!

Wat een prachtig feest hebben we gevierd bij 5 jaar Thuis in West! Het huis was op 25 februari bijna te klein voor alle mensen die weer eens Thuis wilden komen. Dank voor jullie komst! En op naar het volgende … lees verder >