Thuis in West is een levendig buurthuis in Rotterdam-Middelland.

Aan de Claes de Vrieselaan 69b bieden we een ontmoetingsplek voor jong en oud. Een veilige speelomgeving voor kinderen, een plek waar je geholpen wordt bij je huiswerk, een huiskamer waar je buurtgenoten treft. Iedereen mag Thuiskomen. Gaandeweg gaat hier een gemeenschap ontstaan van mensen uit Middelland, die samen meer uit het leven willen halen en samen meer voor de wijk willen betekenen.

Vacature

Binnen Thuis in West is er een vacature voor missionair-diaconaal werker (0,6 fte). Interesse? Vraag meer informatie op via cees@thuisinwest.nl

Spelletjesavond!!!

Bij Thuis in West komen veel liefhebbers van spelletjes. En daar doen we te weinig mee. De komende tijd wordt regelmatig een spelletjesavond georganiseerd. De eerste is op 24 april. Kom en doe mee! De avond begint om half 8.