ANBI

Naam Stichting Thuis in West
RSIN/fiscaal nummer 8505.84.796
Contactgegevens info@thuisinwest.nl
010-7852386
Bezoekadres:
Claes de Vrieselaan 69b
3021 JC Rotterdam
Bestuurssamenstelling Stichting Thuis in West: dhr. A.J. Dorst (voorzitter), Mw A. van den Hoog (secretaresse) dhr. J.Wisse (penningmeester), dhr G. Koelewijn (adjunct)
Beleidsplan Download: Projectplan Thuis in West 2017
Beloningsbeleid De bestuursleden genieten geen beloning. De Stichting Thuis in West heeft op parttime-basis een aantal betaalde krachten in dienst, (max 1.0 fte). Daarbij worden de loonschalen van de PKN gehanteerd. Verder wordt gewerkt met vrijwilligers.
Doelstelling Werkstichting:
Onze doelen bestrijken de volgende velden in lijn met het Nieuw Rotterdams Welzijn:

  1. Leefbaarheid en sociale cohesie
  2. Ontwikkelen van de eigen kracht van burgers
  3. Activering en participatie
  4. Ondersteuning en dienstverlening

Thuis in West wil met ‘Bloeien als een roos’ in de komende jaren een stabiel thuis zijn waar kinderen veilig kunnen spelen, waar gezinnen elkaar ontmoeten, waar ouders steun ontvangen. Het is onze droom dat kwetsbare mensen hun kracht gaan ontdekken en actief gaan participeren in nieuwe netwerken, waardoor het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in de wijk toenemen. ‘Bloeien als een roos’ wil met gerichte activiteiten voor kwetsbare kinderen, tieners en ouderen hen verder helpen in persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.

Met ‘Verbinding’ willen we eenzaamheid bestrijden. gerichte aanbelacties, outreachend werk, gecombineerd met een breed scala aan opvolgactiviteiten, zoals buurtmaaltijd, koffiemorgen, taalcursus en computercursus.

 

Verslag activiteiten Jaarverslag 2016 Stichting Thuis in West
Financiële verantwoording Jaarrekening 2016 Stichting Thuis in West

Comments are closed.