Als donateur

Thuis in West heeft geen winstoogmerk en is voor 100% afhankelijk van sponsors en giften van derden. U kunt donateur worden van Thuis in West via een gift aan de Steunstichting.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL 77 RABO 0133067440  t.n.v. stichting ‘Steun Thuis in West’. De stichting ‘Steun Thuis in West’ is ANBI-geregistreerd. Uw gift is daarmee belastingaftrekbaar.

Als donateur ontvangt u eens per vier maanden een nieuwsbrief. Hiervoor kunt u zich aanmelden via info@thuisinwest.nl

Comments are closed.