Visie

Wij zien veel gebrokenheid in Middelland. Mensen die eenzaam zijn, mensen met een gebroken gezondheid, kinderen die in eenoudergezinnen opgroeien, mensen met taalproblemen, kinderen die op school niet goed mee kunnen. Graag willen we ons steentje bijdragen en er zijn voor deze mensen. Daarom is het project “Heelheid in Middelland” gestart per 2017. Thuis in West levert een unieke bijdrage aan de wijkopbouw in Middelland. Een veilige speelplek, waar kinderen thuis zijn. Een uitdagende leerplek, waar mensen groeien en tot bloei komen. Een gezellige ontmoetingsplek waar mensen elkaar ontmoeten en stimuleren. In de keus van haar activiteiten laat Thuis in West zich leiden door wat de wijk nodig heeft. We houden dus goed voeling met de buurt, de mensen en de instellingen die er werken.

Relatie en gemeenschap
De centrale waarde bij Thuis in West is ‘relatie’. We willen bevorderen dat mensen elkaar en ons steeds dieper leren kennen. Daarom leggen we nadruk op warmte, openheid, ontmoeting en aanvaarding. We stimuleren ook het denken over zingeving en levensvragen. Juist de ontmoeting op deze gebieden geeft een dieper kennen van elkaar. Waar mensen in goede relaties leven ontstaan vanzelf netwerken en andere vormen van gemeenschap. Thuis is West wil zo’n warme gemeenschap zijn.

 

Comments are closed.