Voor volwassenen

Koffieochtend, wijkbewoners, 10.00-12.00

Thuis in West is iedere woensdagmorgen open voor iedereen die zin heeft in een gezellige babbel, een pittige discussie, een kop koffie of een verzetje. Graag willen we van u leren en u iets bieden! Vanaf tien uur is de deur open. Jong en oud hartelijk welkom! Leiding: Ariette van Breugel (06-40189302).

Vrouwenmorgen, 10.15-12.00

Iedere vrijdag is er een vrouwenmorgen voor vrouwen in de wijk die zin hebben in een goed gesprek, gezelligheid, koffie en wat lekkers. Alle vrouwen hartelijk welkom. Leiding: Dineke Groeneveld (06-44240721)

Nederlandse les voor volwassenen

Thuis in West biedt een taalcursus aan: in 30 lessen Nederlands leren spreken en begrijpen. We doen dat op dinsdagmorgen en donderdagmorgen in twee niveaugroepen voor de beginners en de iets gevorderden. Leiding en inschrijving: Ineke (06-30865335). Kosten 40 euro.

Computercursus, tijdstip in overleg met deelnemers en vrijwilligers

Deze computercursus helpt u in twee maanden op weg om te kunnen internetten en emailen. Inschrijven verplicht. We hopen najaar 2019 weer met een cursus te starten. Kosten 10 euro. Meer informatie of opgave: Ruth de Gooijer (06-18968521)

Buurtmaaltijd, zondagavond 18.00-19.30

Eens per twee weken heeft Thuis in West een open tafel. Wijkbewoners komen met ons en elkaar eten. Leiding: Cees van Breugel (06-48192258)

Inloopuur op werkdagen van 09.30-10.30

Elke werkdag is er een inloopuur voor informatie over ons werk, het inleveren van een formulier of gewoon voor een lekkere kop koffie.

Juridisch spreekuur, woensdag 13.00-14.00

Elke woensdag is er een juridisch specialist bij ons, om een kort advies te te geven aan wijkbewoners die ergens mee zitten op het gebied van rechtspositie of andere ingewikkelde problemen.

Naailes, woensdag 10.00-12.00 uur

Op woensdagmorgen tussen 10 en 12 is er naailes. Wie wil mag komen.

Turkse vrouwengroep, maandag 13.00-16.00 uur

Een groep Turkse vrouwen komt op maandag in ons pand om elkaar te ontmoeten. We zien graag nieuwe Turkse vrouwen verschijnen.

Bezoek en hulp aan huis

Thuis in West komt bij mensen thuis. We bezoeken de gezinnen van de kinderen die bij ons komen. En op aangeven van de wijkverpleging of het welzijnswerk, kunnen onze vrijwilligers aanspraak en gezelligheid brengen en kleine klusjes doen. Hulp nodig? Bel Cees van Breugel (06-48192258).

Aanbelacties

Een keer per maand doen we met een groep vrijwilligers een aanbelactie. Zo willen we bewoners verrassen met een kleine attentie en tegelijk ontdekken hoe het met hen gaat. Zo mogelijk leggen we contact en helpen we mensen om een stap te maken naar een activiteit in de wijk. Het heeft al verschillende wijkbewoners verrast en in verbinding gebracht met ons en anderen. Leiding: Frans Bakker (06-15315290)

Comments are closed.