ANBI

Naam

Stichting Thuis in West

RSIN/fiscaal nummer

8505.84.796

Contactgegevens

info@thuisinwest.nl
010-7852386
Bezoekadres:
Robert Fruinstraat 28
3021 XE Rotterdam

Bestuurssamenstelling

Stichting Thuis in West: dhr. J. van der Ham (voorzitter), dhr. D. van den Berg en dhr. A. Visser (penningmeester)

Beleidsplan

Projectplan Thuis in West 2021

Begroting

Begroting 2021

Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning. De Stichting Thuis in West heeft op parttime-basis een aantal betaalde krachten in dienst, (max 1.0 fte). Daarbij worden de loonschalen van de PKN gehanteerd. Verder wordt gewerkt met vrijwilligers.

Doelstelling

Werkstichting:
Onze doelen bestrijken de volgende velden in lijn met het Nieuw Rotterdams Welzijn:

  1. Leefbaarheid en sociale cohesie
  2. Ontwikkelen van de eigen kracht van burgers
  3. Activering en participatie
  4. Ondersteuning en dienstverlening

Thuis in West wil met ‘Bloeien als een roos’ in de komende jaren een stabiel thuis zijn waar kinderen veilig kunnen spelen, waar gezinnen elkaar ontmoeten, waar ouders steun ontvangen. Het is onze droom dat kwetsbare mensen hun kracht gaan ontdekken en actief gaan participeren in nieuwe netwerken, waardoor het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in de wijk toenemen. ‘Bloeien als een roos’ wil met gerichte activiteiten voor kwetsbare kinderen, tieners en ouderen hen verder helpen in persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.

Met ‘Verbinding’ willen we eenzaamheid bestrijden. gerichte aanbelacties, outreachend werk, gecombineerd met een breed scala aan opvolgactiviteiten, zoals buurtmaaltijd, koffiemorgen, taalcursus en computercursus.

Meedoen, dat is wat we bij Thuis in West willen stimuleren! Teveel mensen doen niet meer mee, terwijl ze dat wel graag zouden willen. Ze leven tegen wil en dank in een isolement. Thuis in West wil hen graag uit dat isolement halen, om hen weer mee te laten doen. Dat gaat meestal stapje voor stapje. Maar elk stapje is er één. Tot mensen weer helemaal meedoen. Zo werken we bij Thuis in West aan empowerment en participatie.

Verslag activiteiten

Jaarverslag Thuis in West 2019

Financiële verantwoording

Jaarrekening Thuis in West 2019

Comments are closed.