Bestuur & Organisatie

Stichting Thuis in West

Thuis in West wordt gedragen door een onafhankelijke stichting. De stichting Thuis in West behartigt de directe belangen en houdt overzicht over de dagelijkse gang van zaken. Bestuursleden van de stichting zijn: Johan van der Ham, David van den Berg en Arjan Visser. Het bestuur stelt de kaders. Men stuurt op hoofdlijnen en geeft het team de ruimte om in de uitvoering de doelen vorm te geven.

  • Jaarlijks is er een bezinningsdag met het team over een visie-onderwerp.
  • Ca zes keer per jaar vergadert het bestuur.
  • Jaarlijks voert het bestuur functioneringsgesprekken met teamleden
  • Bestuursleden krijgen voor hun inzet geen vergoedingen en de stichting heeft geen winstoogmerk.

Stichting Steun Thuis in West

De stichting Steun Thuis in West isĀ een zelfstandige stichting die ons werk jaarlijks steunt. Het pand van deze stichting wordt voor de activiteiten van Thuis in West gehuurd. Meer informatie over de stichting Steun Thuis in West is te vinden op www.hartvoorwest.com

Comments are closed.