Thuis in West is een levendig buurthuis in Rotterdam-Middelland. We bieden een ontmoetingsplek voor jong en oud. Een veilige speelplek voor kinderen, een plek waar je geholpen wordt bij je huiswerk, een huiskamer waar je buurtgenoten treft. Iedereen mag Thuiskomen. Gaandeweg ontstaat een gemeenschap van mensen uit Middelland, die samen meer uit het leven willen halen en samen meer voor de wijk willen betekenen. In 2018 hebben we een nieuw en ruimer gebouw gekregen aan de Robert Fruinstraat nummer 28!

Tweedehands kleding markt

Op dinsdag 4 mei van 11.00 tot 14.30 uur is er een tweedehands kleding verkoop bij Thuis in West. Er is dames, heren -en kinderkleding en er zijn schoenen. Alleen contante betaling mogelijk. Van harte welkom om te kijken of … lees verder >

Hoog bezoek

Vandaag kreeg Thuis in West bezoek van Koningin Maxima en het Oranjefonds. Zij was bij ons in haar hoedanigheid van beschermvrouwe van het Oranjefonds. Bij Thuis in West draait het Samen Ouder in West project gesteund door het Oranjefonds. Meer … lees verder >