Thuis in West is een levendig buurthuis in Rotterdam-Middelland. We bieden een ontmoetingsplek voor jong en oud. Een veilige speelplek voor kinderen, een plek waar je geholpen wordt bij je huiswerk, een huiskamer waar je buurtgenoten treft. Iedereen mag Thuiskomen. Gaandeweg ontstaat een gemeenschap van mensen uit Middelland, die samen meer uit het leven willen halen en samen meer voor de wijk willen betekenen. In 2018 hebben we een nieuw en ruimer gebouw gekregen aan de Robert Fruinstraat nummer 28!

Hoog bezoek

Vandaag kreeg Thuis in West bezoek van Koningin Maxima en het Oranjefonds. Zij was bij ons in haar hoedanigheid van beschermvrouwe van het Oranjefonds. Bij Thuis in West draait het Samen Ouder in West project gesteund door het Oranjefonds. Meer … lees verder >

Zomerfeest

We zijn blij dat we ook dit jaar weer een Zomerfeest kunnen houden. Van maandag 24 tot en met woensdag 26 augustus is het feest voor de kinderen in de wijk. Op maandagmiddag, dinsdagmiddag, dinsdagavond en woensdagmiddag zijn er verschillende … lees verder >