Sfeerfoto Thuis in West Over

Noodfonds

‘Middellanders voor elkaar’ is een actie van Thuis in West om welgestelde en mensen met financiële nood uit de wijk te verbinden.

We hebben veel te maken met armoede. We ontmoeten gezinnen en ouderen die gebrek hebben aan goede leefruimte, goede kleding, goede scholing. De energiecrisis versterkt deze problemen. Steeds meer schrijnende gevallen komen op onze weg. 

Thuis in West start een noodfonds waaruit we kwetsbare gezinnen in armoede eenmalige bijstand kunnen verlenen in schrijnende situaties.

We denken aan bedragen tussen de € 100 en de € 500

Iedereen mag thuiskomen

Geld doneren

We nodigen u hartelijk uit om ons noodfonds financieel te steunen. Dat kan door een bedrag over te maken naar bankrekening NL76RABO0131948466 ten name van Stichting Thuis in West o.v.v. ‘Noodfonds’. Thuis in West is een ANBI-stichting. Uw gift is dus aftrekbaar. Uw gift zal voor 100% bestemd worden voor de wijk. Aan het eind van dit jaar zal een verantwoording van de actie op onze website worden gepubliceerd. We hopen dat de solidariteit in Middelland/Nieuwe Westen zichtbaar wordt via deze actie. Mogen we op u rekenen?

Wilt u meer informatie over hoe wij werken? Neem gerust contact op met Marc (06 14 87 74 53)

Geld nodig vanuit noodfonds

Wijkpartijen, wijkteams, scholen, huisartsen en andere buurtorganisaties kunnen voor mensen een bedrag aanvragen vanuit het noodfonds.

Het is ook mogelijk om als individu bij Thuis in West een aanvraag te doen, bel dan 06 14 87 74 53 voor een afspraak.

Verantwoording Noodfonds

Eind 2022 zijn we het noodfonds ‘Middellanders voor elkaar’ gestart, waarbij welgestelde mensen uit de wijk geld schenken voor mensen in financiële nood.

Ontvangen giften noodfonds
In totaal is in 2022 € 10.675,-  in het noodfonds gestort door wijkbewoners. In 2023 is er nog eens € 730,- gestort. In totaal hebben we nu € 11.405,- ontvangen.

Uitgaven vanuit noodfonds
In totaal is er € 6.750,-  uitgegeven.
Waaraan is het uitgegeven?
Voedselbonnen, kleding, bed, witgoed, hygiëne producten.
In welke situaties geven we vanuit het noodfonds?
In schrijnende gevallen waarvan we weten dat het noodzakelijk is en mensen niet zelf de middelen hebben.
Enkele casussen:
- Een alleenstaande moeder met 2 kinderen kon niet rondkomen. In de winter zit ze in de kou om de hoge energiekosten te drukken. Moeder moest een keuze maken of warme kleding kopen voor haar kinderen of eten. Doordat de school ons met haar in contact bracht hebben wij vanuit het noodfonds een bijdrage kunnen leveren, zodat moeder geen keuze hoeft te maken. Ze kan nu kleding en eten kopen.
- Een gezin maakt gebruik van de voedselbank. Vanwege hoge energiekosten kunnen ze net aan rondkomen. De koelkast gaat kapot. Er zijn geen financiële middelen om een nieuwe aan te schaffen. Vanuit noodfonds hebben we het gezin kunnen helpen aan een goede koelkast.
- We hebben ruim 20 gezinnen met een krappe financiële situatie kunnen helpen met voedselbonnen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten